عکس - شهدای گمنام زیباکنار
 

ادامه عکسهای حرم شهدای گمنام زیباکنار بندر انزلی : 

 

 

برای مشاهده بهتر عکسها آنها را ذخیره نموده وسپس بزرگ نمایید

 

+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۰/۰۹ساعــت12:4 تــوسط روابط عمومی |